Skrot bilen og få skrotpræmie

Når din bil er blevet så gammel og udtjent, at du ikke kan bruge den mere, så har du mulighed for at aflevere den hos en autoophugger og få en skrotpræmie udbetalt. Der er dog visse betingelser for at kunne aflevere bilen. Læs om dem i det nedenstående og find samtidigt ud af, hvordan du finder en autoophugger, der er miljøgodkendt og i tillæg er med i kollektivordningen for producentansvar. Fordelen ved at autoophuggeren er medlem af denne ordning er nemlig, at det så er gratis at få bilen skrottet og, at du får hele skrotpræmien udbetalt.

Skrotpræmiens betingelser og størrelse

Hvis du har en personbil, der højst er til ni personer eller en lille varebil, som vejer under 3500 kg og som – i begge tilfælde – har været ansvarsforsikret, kan du aflevere bilen hos en miljøgodkendt og registreret autoophugger og få en skrotningsgodtgørelse også kaldet en skrotpræmie. Skrotpræmien er skattefri og er på 2200 kr. Den kan udbetales, hvis du yderligere overholder de nedenstående betingelser:

  • Bilen står ikke længere registreret i motorregisteret.
  • Den autoophugger du vælger at aflevere bilen til, skal være godkendt af Miljøstyrelsen.
  • Det er ikke tilladt at eksportere bilen efter skrotning. Efter afmeldingen i Motorregisteret må den således ikke indregistreres i udlandet. I tillæg må godtgørelsen af registreringsafgiften ikke være realiseret.

En miljøgodkendt ophugger

På www.bilordningen.dk kan du søge efter miljøgodkendte ophuggere i hele landet. På den måde kan du være sikker på, at den miljømæssige del af betingelserne er overholdt. Noget andet du skal være opmærksom på er, at ikke alle autoophuggere er med i kollektivordningen angående producentansvar. Er de ikke med i ordningen kan de opkræve et beløb for bilens miljøbehandling. Er autoophuggeren derimod med i kollektivordningen, er det omkostningsfrit at få din bil ophugget. Du kan finde en optegnelse over autoophuggere, der både er miljøgodkendte og med i kollektivordningen på www.refero.dk.

Hvad er producentansvar?

I januar 2007 kom der et EU-direktiv, der pålagde bilimportørerne ansvaret for, at slutbrugerne kan komme af med deres udtjente personbil eller varevogn uden, at det skal være behæftet med udgifter. Det skal gøre det let at vælge en ophugning, der er miljørigtig og som resulterer i, at bilens ejer får hele skrotpræmien udbetalt. Det er muligt at finde en autoophugger over hele landet, hvor man omkostningsfrit kan aflevere sin bil, når den ikke kan mere.

Ved autoophuggeren

Når du afleverer din udtjente bil til skrotning skriver autoophuggeren en skrotningsattest.

Det er i udgangspunktet den ejer, der står registreret som den sidste, der skal underskrive attesten og have skrotpræmien udbetalt. Er du ikke den sidste registrerede ejer, har du dog mulighed for at søge om dispensation. Er din skrotbil afmeldt på forhånd og har motorkontoret fået nummerpladerne skal du have dokumentation med hen til autoophuggeren, som beviser det.

Udbetaling af skrotningsgodtgørelse

Der er mange autoophuggere, der gerne vil stå for de praktiske ting i forbindelse med at afmelde din bil til Motorregisteret samt at indsende en skrotningsattest. Du skal i den forbindelse altid huske at få udleveret en kopi af bilens skrotningsattest. Ønsker du selv at stå for det praktiske skal attesten indsendes til DPA System – Miljøordning for biler og bilen skal afmeldes i Motorregisteret. Når skrotningsattesten er modtaget hos Miljøordningen vil skrotpræmien blive overført til den person, der står på skrotningsattesten.

Slå to fluer med et smæk

Benytter du dig af de autoophuggere, der er medlem af kollektivet for producentansvar, slår du altså to fluer med et smæk. Du gør noget godt for miljøet, da du ved at bilen bliver skrottet på den mest hensynsfulde måde, det er muligt her til lands og samtidigt får du hele skrotpræmien på 2200 kr. udbetalt.